IMG 0108

Е-портфоліо викладача 

Профіль у Google Scholar

Профіль у ORCID

Профіль у Scopus

Профіль у Publons

Посада:

Доцент кафедри Земельного адміністрування та геоінформаційних систем

Кандидат технічних наук, доцент

 • З 01 вересня 2017 року і по теперішній час доцент кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.
 • З 2018 р. і по теперішній час – вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 64.089.05 Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями: 05.14.02 «Електричні станції, мережі і системи»; 05.24.04 «Кадастр та моніторинг земель».

Освіта:

 • У 2002 році закінчила Донецький національний технічний університет за напрямом підготовки «Геодезія, картографія та землевпорядкування» та здобула кваліфікацію бакалавра геодезії, картографії та землевпорядкування, диплом НК № 21301162.
 • У 2004 році закінчила Донецький національний технічний університет за спеціальністю «Геоінформаційні системи та технології» та здобула кваліфікацію магістра геоінформаційних систем та технологій, диплом НК № 23625955.
 • У 2009 році закінчила Донецький національний технічний університет за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр» та здобула кваліфікацію спеціаліста з землевпорядкування та кадастру, диплом НК № 35619472.
 • Після закінчення аспірантури у Донецькому національному технічному університеті у 2016 році захистила дисертаційну роботу у спеціалізованій вченій раді К 64.089.05 Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова на тему «Методи використання даних аерокосмічного знімання в задачах землеустрою» на здобуття ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 05.24.04 – Кадастр та моніторинг земель, диплом кандидата наук ДК № 039952.
 • У 2021 році на підставі рішення атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем, атестат доцента АД № 006934.

Професійний досвід:

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівня акредитації становить 14 років, у тому числі в Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова – 5 років і 6 місяців.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

 • 02 лютого 2004 р. – 30 листопада 2006 р. – асистент кафедри геоінформатики і геодезії Донецького національного технічного університету;
 • 01 грудня 2009 р. – 04 вересня 2015 р. – асистент кафедри геоінформатики і геодезії Донецького національного технічного університету;
 • листопад 2015 р. – грудень 2016 р. – головний спеціаліст сектору державного земельного кадастру Відділу Держгеокадастру у Волноваському районі Донецької області;
 • 20 січня 2016 р. – 30 вересня 2016 р. – асистент кафедри геоінформаційних систем, оцінки землі та нерухомого майна Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова;
 • 01 жовтня 2016 р. – 01 вересня 2017 р. – асистент кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем (зміна назви кафедри, наказ
 • № 275-01 від 05.09.2016 р.) Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова;
 • 01 вересня 2017 р. – до цього часу – доцент кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Науково-методична робота:

За весь період наукової діяльності опубліковано 61 публікацію, з них 11 навчально-методичного та 50 наукового характеру, у тому числі 16 статей у фахових виданнях України, включених до затвердженого МОН переліку, 4 монографії у співавторстві, 2 навчальних посібника у співавторстві, 2 міжнародну публікацію та 2 публікацію у міжнародному періодичному виданні, яке включено до наукометричної бази Scopus.

Участь у конференціях:

 • ІІІ Міжнародна  науково-практична  конференція  «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах», Тернопіль, Україна, 2019;
 • Науково-практична конференція, присвячена міжнародному дню геоінформаційних систем, Харків, Україна, 2019;
 • Всеукраїнська  науково-методична  інтернет  конференція  «Практичні та  методологічні  аспекти  забезпечення  якості вищої  технічної освіти», Харків, Україна, 2019;
 • І Міжнародна науково-технічна конференція «Дорожньо-будівельний комплекс: проблеми, перспективи, інновації», Харків, Україна, 2019;
 • Іnternational scientific conference «Advances of science» , Karlovy Vary, Czech Republic, 2019;
 • International scientific and practical conference «Science, engineering and technology: global and current trends», Prague, Czech Republic, 2019;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Геоінформаційне забезпечення земельного адміністрування: стан та перспективи розвитку», Харків, Україна, 2020;
 • I International Scientific and Practical Conference «Implementation of modern science into practice», Varna, Bulgaria, 2020;
 • XI міжнародна науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем», Чернігів, Україна 2021;
 • Second International Conference on Sustainable Futures: environmental, technological, social and economic matters (ICSF 2021), Kryvyi Rih, Ukraine, 2021;
 • International scientific and practical conference «Technical sciences: the analysis of trends and development prospects», Prague, Czech Republic, 2021.

Участь у науково-дослідній роботі:

 • 2006 р. – 2008 р., номер державної реєстрації 0106U001352 «Дослідження і впровадження сучасних методів створення і функціонування системи моніторингу міських земель», Донецький національний технічний університет, виконавець;
 • 2008 р. – 2010 р., номер державної реєстрації 0108U011245 «Перспективні інформаційні технології в маркшейдерсько-геодезичному виробництві», Донецький національний технічний університет, виконавець;
 • 2013 р. – 2014 р., номер державної реєстрації 0113U000598 «Методологічні основи формування і ведення тривимірного кадастру землі та нерухомого майна», Донецький національний технічний університет, виконавець;
 • 2016 р., номер державної реєстрації 0113U007440 «Методологічні Теоретичні основи геоінформаційного моделювання міського середовища та оцінки нерухомості», Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, виконавець;
 • 2017 р. – 2019 р., номер державної реєстрації 0117U000680 «Сталий розвиток земельного адміністрування територій», Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, виконавець;
 • 2018 р. – 2019 р., номер державної реєстрації 0118U004522 «Дослідження земельно-майнового комплексу Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова засобами ГІС», Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, виконавець.

Участь у міжнародних проектах:

У 2010-2012 рр. приймала участь у проекті 159184-TEMPUS «Development of New Land Governance Studies in Macedonia and Ukraine» («Розвиток освіти в питаннях управління земельними ресурсами в Македонії та Україні»), у рамках якого навчалася з 01.09.2011 р. по 30.10.2011 р. у Королівському технологічному університеті (Royal Institute of Technology, Стокгольм, Швеція) за дисципліною «Примусовий викуп земель» («Compulsory purchase»).

Підготовка студентів до участі у Всеукраїнських конкурсах, олімпіадах:

 • 2016 р., Сємченко Юлія Юріївна, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Геодезія та землеустрій», Дослідження використання космічних знімків у землеустрої, призове місце у І турі, учасник ІІ туру.
 • 2021 р., Завада Інеса Юріївна, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Геодезія та землеустрій», Технологічний процес створення елементів проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у програмному комплексі Digitals, призове місце у І турі, учасник ІІ туру.
 • У 2018 р. та 2019 р. – Член журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Геодезія та землеустрій».

Стажування:

 • 15.02.2017 р. – 15.06.2017 р., Харківський національний аграрний університет, тема: «Особливості сучасного стану та розвитку геодезії, фотограмметрії та землевпорядкування»;
 • 25.02.2019 р. – 27.05.2019 р., Університет прикладних наук, Ниса, Польща (University of applied sciences in Nysa, Nysa, Poland), тема: «Дослідження освітніх підходів і прогресивних технологій при вивченні дисциплін зі спеціальності «Архітектура та планування міських територій»;
 • 10.08.2020 р. – 17.08.2020 р., Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку, м. Люблін, Польща (The Lublin Science and Technology Park, Lublin, Poland), тема: «Хмарні сервіси для онлайн навчання на прикладі платформи ZOOM».

У лютому 2017 р. закінчила навчання у ДЦН ХНУМГ ім. О. М. Бекетова «Теорія і практика роботи в Moodle» у рамках курсів підвищення кваліфікації і отримала сертифікат. Розробляє та удосконалює дистанційні курси з дисциплін, що викладає.

Список дисциплін

Назва дисципліни

Ступінь/ОКР

Спеціальність

Форма навчання

Фотограмметрія

Бакалавр

193 Геодезія та землеустрій

Денна/

заочна

Дистанційне зондування Землі

Бакалавр

193 Геодезія та землеустрій

Денна/

заочна

Основи земельно-кадастрових робіт

Бакалавр

193 Геодезія та землеустрій

Денна/

заочна

Земельний кадастр

Бакалавр

193 Геодезія та землеустрій

Денна/

заочна

Землевпорядне проектування

Бакалавр

193 Геодезія та землеустрій

Денна/

заочна

Земельно-кадастрові роботи

Магістр

193 Геодезія та землеустрій

Денна/

заочна

Курсовий проект «Земельно-кадастрові роботи»

Магістр

193 Геодезія та землеустрій

Денна/

заочна

Основи геодезії (англ. мова)

Бакалавр

191 Архітектура та містобудування

Денна

Інженерна геодезія (англ. мова)

Бакалавр

192 Будівництво та цивільна інженерія

Денна

Основні напрями наукової діяльності. Наукові інтереси: Обробка та використання даних аерокосмічного знімання, інфраструктура геопросторових даних, ведення Державного земельного кадастру, геодезичне забезпечення землевпорядних та кадастрових робіт.

Обов'язки:

Куратор групи ГКЗ 2020-1у. Відповідальна за розподіл навчального навантаження по кафедрі. Секретар вченої ради К 64.089.05.

Контакти:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

            Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Microsoft Teams: Пілічева Марина Олегівна

Сертифікати та нагороди: 

сертификатпиличева

6352156

64185

2545281

пиличеваграмота

6555545

Соціальні мережі

instagram  

Інші сторінки

лого темнее ГОЛОВНИЙ САЙТ УНІВЕРСИТЕТУ

логоБуд копия ГОЛОВНИЙ САЙТ ФАКУЛЬТЕТУ