ПРО КАФЕДРУ ЗЕМЕЛЬНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ


Кафедра ЗА та ГІС входить до складу Навчально-наукового інституту будівельної та цивільної інженерії Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова і здійснює підготовку бакалаврів, магістрів та аспірантів за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій».

На кафедрі працюють 27 викладачі, в тому числі: докторів і професорів - 3, кандидатів і доцентів - 13, старших викладачів - 5, асистентів - 6.
 
 логоокафедра
 

Студенти, аспіранти та викладачі кафедри беруть активну участь у науково-дослідній, навчальній, організаційній, громадській роботі, є учасниками міжнародних та всеукраїнських програм, конкурсів, наукових конференцій, семінарів та форумів, отримують дипломи переможців престижних конкурсів, гідно представляючи Університет на міжнародному та національному рівнях.

Кафедра Земельного адміністрування та геоінформаційних систем готує спеціалістів, які відповідають сучасним потребам ринку праці.

 

Сайт Навчально-наукового інституту будівельної та цивільної інженерії

Мова сайту

Соціальні мережі

instagram  youtube  логофейсбук

Інші сторінки