nesterenko

Е-портфоліо викладача 

Профіль у Google Scholar

Профіль у ORCID

Профіль у Scopus

Профіль у Publons

Посада: 

Завідувач кафедри Земельного адміністрування та геоінформаційних систем

Кандидат технічних наук

Член спеціалізованої вченої ради К 64.089.05 у Харківському національному університету міського господарства імені О.М. Бекетова, член науково-методичної ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, член Вченої ради Будівельного факультету

Освіта:

 • У 2010 році закінчив Український державний університет залізно-дорожнього транспорту, спеціальність: Залізничні споруди та колійне господарство.  Ступінь магістра з відзнакою.
 • У 2016 році – захист кандидатської дисертації.
 • У 2019 році закінчив ХНУМГ ім. О. М. Бекетова  за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» та здобув кваліфікацію магістра з геодезії та землеустрою з відзнакою.

Професійний досвід:

Стаж науково-педагогічної (наукової та науково-педагогічної роботи – для наукових працівників) роботи у вищих навчальних закладах – 10 років, у тому числі у даному навчальному закладі (науковій установі) – 5 років.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти із зазначенням посади та місця роботи:

 • 01.09.2011-31.11.2015 – Науковий співробітник кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та споруд Українського державного університету залізничного транспорту.
 • 01.12.2015-30.08.2016 – Інженер колієобстежувальної станції служби колії центрального управління Південної залізниці
 • 01.09.2016-05.07.2018 – викладач кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем ХНУМГ ім. О. М. Бекетова
 • З 06.07.2018 – завідувач кафедри ЗА та ГІС ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

Підвищення кваліфікації: 

 • 01.02.2015-09.12.15 – Навчально-науковий інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації викладацьких кадрів УкрДУЗТ. Курси «Удосконалення навчальної, організаційної та методичної роботи» №1591/15.
 • Стажування з 03.04.6 по 30.11.17 р. за темою: «Цифрова фотограмметрія та комп'ютерні технології при геодезичних роботах». Наказ № 136-02. від 05.03.2018 р., Київський національний університет будівництва і архітектури, кафедра землеустрою і кадастру.
 • Міжнародне стажування з «10» березня 2021 р. по «10» квітня 2021 р.. ISMA The Universityof Applied Sciences (Riga, Latvia) за темою «Theory and practice of scientific and pedagogical approaches in educational». Програма стажування складала 180 години (6  кредитів ECTS)

Науково-методична робота:

Опубліковано 5 монографій у співавторстві та 1 одноосібно. Брав участь у держбюджетній науково-дослідній роботі Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. Має більше 100 публікацій, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, з них: 12 - включені до наукометричних баз Web of Science та Scopus, 2 патенти на корисну модель, 1 патент – на винахід.

Співавтор діючих рекомендаційних документів:

 • Рекомендації з улаштування полімеркомпозиційного прокладного шару під збірним та збірно-монолітним залізобетонним безбаластним мостовим полотном // Укрзалізниця. Головне управління колійного господарства, 2013. 15 с.
 • Рекомендації з усунення тріщин у стінах будівель станційних комплексів // Укрзалізниця. Головне управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд, 2012.  70 с.
 • Рекомендації щодо збільшення міжремонтних термінів фарбування мостів // Укрзалізниця. Головне управління колійного господарства, 2012. 7 с.
 • Рекомендації із захисту та підсилення конструкцій пасажирських платформ на електрифікованих ділянках залізниць // Укрзалізниця. Головне управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд, 2011. 26 с.
 • Рекомендації із захисту від електрокорозії конструкцій шляхопроводів, на яких закріплена контактна мережа // Укрзалізниця. Головне управління колійного господарства, 2011. 29 с.
 • Рекомендації щодо виявлення зон надлишкового електричного заряду, створюваного струмами витоку з рейкових шляхів, і захисту від руйнування високих пасажирських платформ в цих зонах / Південна залізниця. Служба будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд, 2015.

Науково–дослідні роботи:

 • Держбюджетна тема МОН України: «Дослідження земельно-майнового комплексу Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова засобами ГІС» (№ держреєстрації 0118U004522)
 • Держбюджетна тема: 2017-2019 рр. «Сталий розвиток земельного адміністрування територій» (реєстраційний номер 0117U000680).

Патенти на корисну модель:

 • № 143226 «Апаратно програмний комплекс для визначення рівня містобудівного забезпечення у системі територіального розвитку виростання земель регіонів»
 • № 138053  «Апаратно-програмний комплекс для визначення інвестиційної привабливості земель регіону»

Список дисциплін:

Назва дисципліни Спеціальність
Електронні геодезичні прилади

193 Геодезія та землеустрій

 

Сучасні методи фотограмметрії

193 Геодезія та землеустрій

 

Спеціалізоване програмне забезпечення

193 Геодезія та землеустрій

 

Моніторинг земель підземної нерухомості

193 Геодезія та землеустрій

 

Методи і засоби автоматизації геодезичних робіт

193 Геодезія та землеустрій

 

Член ДЕКу рівня бакалавр та магістр.

Коло наукових інтересів: Методи теоретичних і експериментальних досліджень використання земель. Підземна нерухомість.

Контакти:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

           Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Viber, WhatsApp: +380979050017 +380669291752

ZOOM: Сергій Нестеренко

Microsoft Teams: Нестеренко Сергій Григорович

Сертифікати та нагороди: 

Нестеренкограмота

Нестеренко

награда1

почесна

сертификатнасайт

насайт

почесна2

сертнасайт

Соціальні мережі

instagram  

Інші сторінки

лого темнее ГОЛОВНИЙ САЙТ УНІВЕРСИТЕТУ

логоБуд копия ГОЛОВНИЙ САЙТ ФАКУЛЬТЕТУ