IMG 20200122 115820

Посада: 

Асистент кафедри Земельного адміністрування та геоінформаційних систем ХНУМГ імені О.М. Бекетова

Освіта:

 • Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 30.06.2020 р. Спеціальність «Геодезія та землеустрій», рівень підготовки – магістр. Диплом з відзнакою М20094356.

Професійний досвід:

 • Призначена на посаду асистента кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем з «13» вересня 2018 року.
 • Стаж науково-педагогічної (наукової та науково-педагогічної роботи – для наукових працівників) роботи у вищих навчальних закладах – 3 роки, у тому числі у даному навчальному закладі (науковій установі) – 3 роки.

Підвищення кваліфікації:

 • 30.06.2019 – Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  тема: «Геодезичне і фотограмметричне забезпечення системи земельного адміністрування»,  12СПК №833234 від 01.07.2019 р. 

Науково-методична робота:

     Монографії:

 • Використання геоінформаційних технологій та сучасних методик фотограмметричного аналізу для забезпечення земельного адміністрування територій / М. Л. Мироненко. Земельне адміністрування: сучасний стан та перспективи : монографія / К. А. Мамонов, В. О. Пеньков та ін.; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ФОП Панов А. М., 2019. – 344 с.
 • Прикладні аспекти застосування нейронних мереж для забезпечення раціонального використання земель. / Ю. Б. Радзінська. Територіальний розвиток: будівельні аспекти : монографія / С. Г. Нестеренко, Т. В. Анопрієнко та ін. ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ФОП Панов А. М., 2019. – 268 с.

Публікації у періодичних наукових виданнях:

 • Mamonov, K., Kondrashenko, E., Radzinskaya, Y., & Myronenko, M. (2020). The recommendations for territorial development of land use in the region. Geodesy and Cartography, 1, 39-51. Retrieved from 
 • Кондращенко О. В. Застосування сучасних методик фотограмметричного та геоінформаційного аналізу для забезпечення земельно-майнових відносин / О. В. Кондращенко, М. Л. Мироненко, Д. В. Шаульський, О. А. Дудін // Науково-економічний збірник «Комунальне господарство міст» ХНУМГ ім. О.М. Бекетова – 2018. –  липень, № 144. – С. 94 – 99. Режим доступу
 • Мироненко М. Л. Аспекти моніторингу земель у системі міського кадастру / М. Л. Мироненко // Збірник наукових праць «Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві» ЛТНТУ – 2018. – грудень, № 10. – С. 91 – 96. Режим доступу
 • Мамонов К.А. Нормативно-правове забезпечення територіального розвитку використання земель регіону / К. А. Мамонов, К. А. Метешків, С. Г. Нестеренко, М. Л. Мироненко // Науково-економічний збірник «Комунальне господарство міст» ХНУМГ ім. О.М. Бекетова – 2019. –  січень, № 147. – С. 181 – 188. Режим доступу
 • Нестеренко С.Г. Дослідження кадастрових робіт в системі регулювання земельних відносин регіонів / С.Г. Нестеренко, Ю.Б. Радзінська, О.В. Афанасьєв, М.Л. Мироненко, В.О. Фролов // Науково-економічний збірник «Комунальне господарство міст» ХНУМГ ім. О.М. Бекетова – 2020. –  жовтень, № 151. – С. 65-70. – Режим доступу

Патенти:

 • Патент 138053 Україна, МПК G06Q 40/04 (2012.01). Апаратно-програмний комплекс для визначення інвестиційної привабливості земель регіону / Мамонов К.А., Нестеренко С.Г., Мироненко М.Л., Радзінська Ю.Б., Вен Міньмінь, Лю Чан – № u201909787;  заявник і патентовласник Мамонов Костянтин Анатолійович, заявл. 13.09.2019; опубл. 11.11.2019, Бюл. № 21/2019.

Список дисциплін:

Назва дисципліни

Ступінь/ОКР

Спеціальність

Форма навчання

Спеціалізоване програмне забезпечення

Магістр

193"Геодезія та землеустрій"

Денна

Сучасні методи фотограмметрії

Магістр

193"Геодезія та землеустрій"

Денна

Організація територій

Бакалавр

193"Геодезія та землеустрій"

Денна

Дипломне проектування

Бакалавр

193"Геодезія та землеустрій"

Денна

 Обов'язки по кафедрі та факультету:

Секретар Вченої ради будівельного факультету, секретар Конкурсної комісії будівельного факультету.

 Контакти:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Viber, Telegram: +38(099) 248 02 28
Microsoft Teams: 
Мироненко Марія Леонідівна

Соціальні мережі

instagram  

Інші сторінки

лого темнее ГОЛОВНИЙ САЙТ УНІВЕРСИТЕТУ

логоБуд копия ГОЛОВНИЙ САЙТ ФАКУЛЬТЕТУ