Бакалавр

Бакалавр — академічний ступінь, що присуджується особам, які засвоїли відповідні освітні програми вищої освіти. Особи, які завершили навчання за професійною програмою навчання вищої освіти з присудженням академічного ступеня «бакалавр», можуть займати посади, для яких кваліфікаційними вимогами передбачено наявність вищої освіти.

Посади, які можуть займати бакалаври: технік, молодший інженер.

Навчання відбувається протягом 4 років (8 семестрів).