Центр оцінки землі та нерухомого майна

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

                                             ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА

 НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ОЦІНКА, ЗЕМЛЕУСТРІЙ ТА КАДАСТР»

                        НАВЧАЛЬНІ КУРСИ ПIДГОТОВКИ ОЦІНЮВАЧІВ

Фонд державного майна України спільно з Харківським національним університетом міського господарства імені О.М. Бекетова, згідно угоди про спiвробiтництво № 102 вiд 25.03.2014 р. стосовно професійної підготовки оцiнювачiв проводить підготовку фахiвцiв за напрямами:

НАПРЯМ 1. «Оцінка об’єктів у матерiальнiй формі», спецiалiзацiї:

1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них»;

1.2. «Оцінка машин і обладнання»;

1.3. «Оцінка колісних транспортних засобів»;

1.4. «Оцінка літальних апаратів»;

1.5. «Оцінка судноплавних засобів»;

1.7. «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність».

Навчання проводиться як за окремими спеціалізаціями, так і за напрямом у цілому.

Слухачами на курсах можуть бути особи, які мають вищу освіту. 
Повна програма навчання розрахована на 25 календарних днів, з них спеціалізація 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них» - 9 днів.

По закінченню навчання слухачі проходять тестування, після якого видається свідоцтво про навчання за відповідним напрямом.

Фiзичнi особи, які прослухали курс базової підготовки за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матерiальнiй формі» (спеціалізації 1.1-1.5, 1.7) проходять стажуванняпротягом одного року.

Після закінчення стажування i надання необхідних документів фізична особа допускається до складання квалiфiкацiйного іспиту i у разі успішної здачі отримує квалiфiкацiйне свідоцтво, затверджене Фондом державного майна України.

НАПРЯМ 2. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності», спецiалiзацiї:

2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності)»;

2.2 «Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності».

Слухачами на курсах можуть бути особи, якi мають вищу освіту. 
Повна програма навчання розрахована на 25 календарних днів.

Викладання ведеться провідними українськими спецiалiстами з оцінки нерухомості, працівниками Фонду держмайна, юристами, економістами, iнженерами-будiвельниками, iнженерами-землевпорядниками.

Слухачі забезпечуються навчально-методичною літературою.

Для участі у навчанні необхідно надати такі документи:

 • копію паспорта 1,2,11 стор.
 • копію диплома про вищу освіту.
 • фото 3х4.
 • документ, що підтверджує оплату за навчання та тестування.

За детальною інформацією звертатися за телефонами:

(057) 707-25-72,
050-109-15-45,
063-216-43-40

або за адресою: 61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17, ауд. 302бмк, 
3 поверх нового корпусу,

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова,

Науково-виробничий центр «Оцінка, землеустрій та кадастр»,

(проїзд до станції метро Архітектора Бекетова).


 Оцінка вартості ділянки

 

foks

На сьогоднішній день все частіше предметом угод стає земля (земельні ділянки). І як у будь-якій угоді без вартості не обійтися. А щоб швидше досягти згоди щодо вартості запрошують експерта з оцінки землі.

Оцінка вартості ділянки - одна з найбільш складних завдань для оцінювача. При проведенні даної процедури враховується безліч факторів, таких як, місце розташування, призначення, ландшафт, мета оцінки, економічний потенціал (можливий дохід при найбільш ефективному використанні, не завжди збігається з поточним використанням).

Земельні ділянки в залежності від призначення поділяються на категорії: землі під забудову; землі транспорту, промисловості, енергетики та іншого спеціального призначення; землі с / г призначення; землі історико-культурного, заповідної, рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого призначення.

Практика оцінки останніх років показує, що найчастіше відбувається оцінка вартості ділянок під забудову або ділянок с / г призначення. Кожна з категорій має свої особливості при оцінці.

Так, проводячи оцінку вартості ділянки під забудову, необхідно не тільки провести аналіз вартості продажів і вартості оренди подібних ділянок, а й врахувати наявність і розвиненість інфраструктури (транспорт, комунікації, об'єкти сфери послуг тощо). При оцінці вартості с / г ділянки необхідно, наприклад, проаналізувати структуру посівних площ, фактичну врожайність посівних культур і ринкові ціни їх реалізації. Також важливим є вивчення геологічних і геодезичних даних: рельєф місцевості (для ділянок під забудову), склад грунту (для ділянок с / г призначення).

Документи необхідні для оцінки вартості ділянки: документи, на право власності (оренди тощо) на об'єкт; відомості про наявність обмежень на використання ділянки (якщо є); інформація про межі об'єкта (копія кадастрового плану ділянки); інформація про споруди, що знаходяться на ділянці.

Надавайте експерту максимально повний перелік документів, а також іншу необхідну інформацію, і Ви залишитеся задоволені якістю і результатом оцінки.


  

Оцінка машин та обладнання

 

stanok

Апарати, верстати, установки, інструменти, меблі, прилади, засоби комунікації, обчислювальна та оргтехніка - те, що щохвилини оточує нас у повсякденному житті. Багато хто з нас навіть і не підозрюють, що все перераховане вище є основою для існування такого виду діяльності як оцінка машин та обладнання.

На сьогоднішній день даний напрямок оціночної діяльності є одним з найбільш затребуваних. Проте, з появою в оцінювача замовлень на оцінку машин і устаткування, виникає і ряд проблем.

По-перше, повнота інформації, що надається Замовником, про об'єкти оцінки. Це один з найбільш важливих факторів, що впливають на хід проведення оцінки. Відсутність значного обсягу необхідних даних або наявність недостовірної інформації може істотно вплинути на якість оцінки. Згодом така оцінка може призвести до прийняття невірних управлінських рішень, проблемам під час проведення угод і т.д.

По-друге, вища освіта не кожного оцінювача дозволить швидко і з легкістю розібратися в принципі роботи і технічних характеристиках того чи іншого обладнання. Пощастило, якщо «попадаються» комп'ютери та меблі, а ось над оцінкою виробничої лінії вже доведеться «поламати» голову.

По-третє, на ринку обладнання Україна значну частину займає старе обладнання 60-80-х років виробництва, аналогів якому зараз не випускають. Та й технічна документація на подібне обладнання (часто) безслідно втрачена. Ось і виходить, що на таку оцінку доводиться витрачати багато сил, а головне значний період часу. І все ж, не дивлячись на всі труднощі, оцінка машин і оборудованіябила і залишається найрізноманітнішим, а від того цікавим видом оцінної діяльності.


 Оцінка вартості автомобіля

 

bp organiz

Оцінка вартості автомобіля проводиться відповідно до чинного законодавства в Україні. Крім загальних нормативно-правових актів, що регулюють оціночну діяльність («Закон України про оцінку майна"), оцінка вартості автомобіля проводиться відповідно до «Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів».

Процедура оцінки дорожніх транспортних засобів проходить у кілька етапів:

 • обговорення юридичних та фінансових питань про оцінку із Замовником, укладення договору про проведення оцінки;
 • огляд Оцінювачем автомобіля (в разі необхідності разом з технічними фахівцями);
 • збір та аналіз інформації, необхідної для оцінки;
 • проведення розрахунків і складання Звіту про оцінку вартості автомобіля.

Основними факторами, які визначають вартість автомобіля є:

 • рік випуску автомобіля;
 • технічний стан кузова і всіх деталей автомобіля;
 • пробіг автомобіля;
 • масштабність регіону, де зареєстрований автомобіль.

Як правило, оцінка вартості автомобіля проводиться з метою:

 • відчуження (купівля-продаж, дарування, спадщина);
 • застави для отримання кредиту;
 • покупки автомобіля в кредит;
 • переоцінки основних засобів підприємства.


Оцінка вартості квартири

 

nedvij

У сучасному світі, де панують ринкові відносини, безліч об'єктів є предметами різних угод. Не виняток і нерухомість, яка має різноманітні напрямки її застосування (житлова, комерційна, торгова, складська і т.д.). І все ж найбільш поширеною є оцінка житлової нерухомості, зокрема оцінка вартості квартир.

Найчастіше цілями оцінки вартості квартири є:

 • угода купівлі-продажу;
 • передача в заставу для отримання банківського кредиту;
 • розділ майна;
 • передача в оренду;
 • страхування.

Під час проведення оцінки вартості квартири враховується безліч факторів:

 • місце розташування;
 • віддаленість від основних об'єктів інфраструктури;
 • загальна і житлова площа;
 • планування;
 • тип будівлі;
 • кількість поверхів будівлі і поверх розташування квартири;
 • поточний стан (наявність комунікацій, ремонт);
 • права (право власності, право користування тощо);
 • інші фактори.

Врахувати всі чинники - завдання не з простих. Тому користуйтеся послугами експертів, які вже займалися оцінкою об'єктів нерухомості і стежать за кон'юнктурою даного ринку. Досвід і професіоналізм оцінювача є в даному випадку ключовими факторами для отримання Вами якісної оцінки вартості квартири.