Студенту

Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis — «ретельно працюючий», «такий, що займається») — учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.

У СтародавньомуРимі й у середнівіки студентами називали будь-яких осіб, зайнятих процесом пізнання. З організацією в ХІІ ст.університетів термін «студент» став уживатися для означення тих, хто навчається (спочатку й тих, хто викладають) у цих закладах; після введення ученихзвань для викладачів (магістрпрофесор тощо) — тільки учнів.

У США, ВеликиійБританії й ряді інших країн студентами називають також учнів коледжів.

В Україні студент — особа, яка в установленому порядку зарахована до вищого навчального закладу та навчається за денною (очною), вечірньою або заочною, дистанційною формами навчання з метою здобуття певних освітнього й освітньо-кваліфікаційного рівнів.

Студенти кафедри земельного адміністрування та гоеоінформаційних систем після закінчення навчання активно працюють у вітчизняних підприємствах та організаціях , міжнародних компаніях, державних інституціях.