Матеріально-технічна база

На даний час кафедра використовує у навчанні студентів три спеціалізовані комп'ютерні аудиторії, які поєднані між собою та внутрішньою мережею університету. У них студентів навчають працювати у таких спеціалізованих програмних продуктах:

- Delta Digitals

- ArcView 3.2

- ArcGIS Desktop 9.3 та 10.4.1

- Leica ERDAS Imagine 10

animation

 Комп'ютерні аудиторії кафедри

Для вивчення ряду геодезичних дисциплін використовується спеціально обладнана аудиторія (див.рис.2), у якій проводяться заняття з використанням таких приладів:

- Теодоліти 2Т30М, 2Т30П, 4Т30П, 2Т5К

- Нівеліри Н3, Н10КЛ, NL-32 (South), Leica Sprintet 150M

- Тахеометри Leica TC407, South NTS-352RL, Leica TS06

- GNSS приймач South S82T,  Leica Zeno 20

- GPS приймачі EPSPakllB та South H68

- Лазерний далекомір Leica Disto A5

Геодезична лабораторія

Геодезична практика проводиться на території житлово-комунального технікуму Харківського національного університету міського господарства ім. А.М. Бекетова