Публікації

НЕЧЕТКОЕ РАЗБИЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ КРИТЕРИЕВ ПЛОТНОСТИ Е. И. Кучеренко, И. С. Глушенкова, С. А. Глушенков 2016
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗА ПРОСТРАНСТВЕННО РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ Е. И. Кучеренко, И. С. Глушенкова, С. А. Глушенков 2016
РАСШИРЕНИЕ СЕТЕВЫХ МОДЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ СТОХАСТИЧЕСКИХ И НЕЧЕТКИХ ГРАФОВ Е. И. Кучеренко, И. С. Глушенкова, С. А. Глушенков 2016
ЩОДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ЧАСУ НА ВИКОНАННЯ НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ АНОПРІЄНКО Т. В. 2016
ФОРМУВАННЯ ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ Т. В. АНОПРІЄНКО, Д. С. ТКАЧЕНКО, А. І. ШАПОВАЛОВА, К. С. ЩЕРБАК 2016
ДЕЯКІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Т. В. АНОПРІЄНКО,
Р. А. ШИШОВА
2015
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЦЕНКИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ Т.В АНОПРИЕНКО,
А.В. БОНДАРЕНКО
2015
ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ З НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ Т. В. АНОПРІЄНКО,
А. Ю. МИРОШНИЧЕНКО
2015
ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ДУБИНИН Г. И., Научный руководитель: АНОПРИЕНКО Т. В., старший преподаватель кафедры ГИС,ОЗиНИ 2015
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ОЦЕНКИ ЗЕМЛИ И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА РИФАИ Д. Б., Научный руководитель: АНОПРИЕНКО Т. В., старший преподаватель кафедры ГИС,ОЗиНИ 2015
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГІС ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ Г. І. ДУБІНІН, Науковий керівник: АНОПРІЄНКО Т. В., старший викладач кафедри ГІС,ОЗтаНМ 2016
ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ Д. Б. РІФАІ, Науковий керівник: АНОПРІЄНКО Т. В., старший викладач кафедри ГІС,ОЗтаНМ 2016
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СІВОЗМІН НА СУЧАСНОМУ ЄТАПІ Н. І. ПРИХІДНЯК, Науковий керівник: АНОПРІЄНКО Т. В., старший викладач кафедри ГІС,ОЗтаНМ 2016
СИСТЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНИ С. С. ТРУБАЄВА, Науковий керівник: АНОПРІЄНКО Т. В., старший викладач кафедри ГІС,ОЗтаНМ 2016
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ А. Р. ШЕВЧЕНКО, Науковий керівник: АНОПРІЄНКО Т. В., старший викладач кафедри ГІС,ОЗтаНМ 2016
АНАЛИТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЫНКОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПОМОЩЬЮ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДУБИНИН Г. И., Научный руководитель: АНОПРИЕНКО Т. В., старший преподаватель кафедры ГИС,ОЗиНИ 2016
ПУБЛІЧНА КАДАСТРОВА КАРТА – ШЛЯХ ДО ПРОЗОРОСТІ ТА ВІДКРИТОСТІ ДАНИХ РІФАІ Д. Б., Науковий керівник: АНОПРІЄНКО Т. В., старший викладач кафедри ГІС,ОЗтаНМ 2016
ВІДМІННОСТІ МІЖ ОБЛІКОВИМ НОМЕРОМ ОБ’ЄКТА ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ТА КАДАСТРОВИМ НОМЕРОМ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТРУБАЄВА С. С., Науковий керівник: АНОПРІЄНКО Т. В., старший викладач кафедри ГІС,ОЗтаНМ 2016
НЕДОЛІКИ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИПРАВЛЕННЯ СИТНИК А. Ю. , Науковий керівник: АНОПРІЄНКО Т. В., старший викладач кафедри ГІС,ОЗтаНМ 2016
МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ГЕОІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКАСТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТ»   2014
МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ,ОЦІНКИ, ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА КАДАСТРУ: ШЛЯХИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ»   2015
МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ, ПРИСВЯЧЕНОЇ МІЖНАРОДНОМУ ДНЮ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ   2014
МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ, ПРИСВЯЧЕНОЇ МІЖНАРОДНОМУ ДНЮ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ   2015
СТАН ТА НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ Радзинская Ю.Б. 2013
ТЕОРЕТІКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО КЛАСИФІКАЦІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ, ЯКІ ВЗАЄМОДІЮТЬ ІЗ БУДІВЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ Мамонов К.А., Радзинская Ю.Б. 2013
ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОЧНОСТІ ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ Пеньков В.О. 2014
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЯВІВ ЛОКАЛЬНОЇ КРИВИЗНИ ПРИ ТЕХНОГЕННОМУ ВПЛИВІ НА ДОРОГИ Пеньков В.О. 2014
ОСОБЕННОСТИ ВОДООТВОДА НА ДОРОГАХ ПОДРАБАТАВАЕМЫХ ГОРОДОВ Пеньков В.О. 2013
УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ ПОДРАБОТКИ НА ПРОДОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ Пеньков В.О. 2013
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВОДООТВОДА НА ГОРОДСКИХ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТАХ Пеньков В.О. 2013
ДО РОЗВИТКУ ДОСЛІДЖЕНЬ МІСЬКИХ ВУЛИЦЬ І ДОРІГ НА ТЕХНОГЕННО-ДЕФОРМОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ Пеньков В.О. 2015
ВРАХУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ПРИ ОБГРУНТУВАННІ ТОЧНОСТІ ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ Пеньков В.О. 2015
ВРАХУВАННЯ ТОЧНОСТІ ФОРМОУТВОРЕННЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ПРИ ВИШУКУВАННЯХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ДОРІГ Пеньков В.О., Качмарик М . В., Голованов В.В. 2014
ОСОБЛИВОСТІ ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ ПРИ ВИШУКУВАННЯХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ДОРІГ Пеньков В.О., Качмарик М . В., Голованов В.В. 2014
ГІС В ОЦІНЦІ СТАНУ ПІДРОБЛЮВАНИХ ВУЛИЦЬ І ДОРІГ Пеньков В.О., Жадан С.В. 2014
ОЦІНКА ЯКОСТІ ФОРМОУТВОРЕННЯ ЗАОКРУГЛЕНЬ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ Пеньков В.О., Головачов В.В. 2015
ВІДНОВЛЕННЯ СТВОРІВ ЛІНІЙНИМИ ВИМІРАМИ Пеньков В.О., Кононенко В.С. 2015
ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING INFLUENCE OF ENVIRONMENT AT THE DEVELOPMENT OF SYSTEMS PASSENGER TRANSPORT Dolya K.V., Dolya O.I. 2016
ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИЗ РЫНКА В ПРОЦЕССЕ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ С.М. Кобзан 2016
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИАНИРОВАНИЯ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ В УКРАИНЕ С.М. Кобзан 2015
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Е. И. Кучеренко, И. С. Глушенкова 2012
ОБ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ЗАДАЧАХ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИЙ Е. И. Кучеренко, И. С. Глушенкова 2010
МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОЦІНЮВАННЯ СТАНІВ СКЛАДНИХ ОБ’ЄКТІВ

Є. І. Кучеренко, В. Є. Кучеренко,

І. С. Глушенкова, І. С. Творошенко
 2012
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ПРОСТОРОВО РОЗПОДІЛЕНИХ ОБ’ЄКТІВ Є. І. Кучеренко, Д. Є. Краснокутський, І. С. Глушенкова 2011
ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ФАЗЗІ-МОДЕЛІ В УПРАВЛІННІ СКЛАДНИМИ ОБ’ЄКТАМИ Є. І. Кучеренко, І. С. Глушенкова, С. О. Глушенков  2014
МОДЕЛИ ПРОЦЕССОВ ОЦЕНИВАНИЯ СОСТОЯНИЯ СЛОЖНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННО РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ  Е. И. Кучеренко, И. С. Глушенкова  2011
STATE REGULATION AND LEGAL SUPPORT FOR ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES OF BUSINESS ENTITIES, WHICH PROVIDED SERVICES FOR THE CARRIAGE OF PASSENGERS ON PUBLIC BUS ROUTES IN UKRAINE Dolya C.V., Dolya O.E. 2016
ЩОДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ К.В. Доля 2016
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ КАДАСТРОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК Є. І. Кучеренко, Т. В. Анопрієнко 2016
КАДАСТР В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ  К. А. МАМОНОВ, д.е.н., О. В. ДИМЧЕНКО, д.е.н. 2015
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ КОМПОНЕНТАМИ ГИС Р. А. КОРНИЮК. Научный руководитель - И. С. ТВОРОШЕНКО, к.т.н. 2015
ПРО ОСОБЛИВОСТІ НАКОПИЧЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ДАНИХ В СИСТЕМАХ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ Р. Р. НОСОВ. Науковий керівник - І. С. ТВОРОШЕНКО, к.т.н 2015
ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ МЕСТНОСТИ Е. Р. ЖУРАВЛЕВА Научный руководитель - И. С. ТВОРОШЕНКО, к.т.н. 2015
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НІМЕЦЬКОГО КАДАСТРУ М. В. ЛЕШИК, О. В. ПИРКОВА, асистент 2015
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ УКРАЇНИ О. О ЗІНОВ’ЄВ, асистент 2015
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЗАБОРГОВАНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ Мамонов К.А., Боровик О.А. 2013
ВІД ІДЕЙ БОЛОНСЬКОЙ ДЕКЛАРАЦІЇ ДО РЕАЛІЙ СТВОРЕННЯ КОЛЕКТИВНОГО ІНТЕЛЕКТУ Метешкін К.О. д.т.н. Раковський Х.В. д.т.н. 2013
ЕВРОПЕЙСКАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА НАВИГАЦИИ ГАЛИЛЕО ОТЕЧКО С.А. ТАБАШНИК В.А. 2014
КИТАЙСКАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА НАВИГАЦИИ БЭЙДОУ Отечко С.А. Матюшкова Л.О. 2014
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИИОННЫХ СИСТЕМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  О.О Кравченко, В.В Гончаренко, С.А. Отечко к.т.н. 2015
ГІС, ЯК ІНСТРУМЕНТ ПУБЛІЧНИХ КАДАСТРОВИХ КАРТ УКРАЇНИ, БІЛОРУСІ ТА РОСІЇ Т.В. АНОПРІЄНКО, Д. Б. РІФАІ 2015
ДО ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНОГО АДМІНІСТРУВАННЯВ УКРАЇНІ К. А. МАМОНОВ, д.е.н., професор,А. Є. АЧКАСОВ, д.е.н., професор 2015
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ К. А. МАМОНОВ, д.е.н.,Ю. Б. РАДЗІНСЬКА, асистент 2015
ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ГИС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ WEB-ТЕХНОЛОГИЙ. ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ «ПАРТНЕРСТВО»С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ WEB-ТЕХНОЛОГИЙ. ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ «ПАРТНЕРСТВО» К. А. МЕТЕШКИН, д.т.н. 2015
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНІХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ У ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИШУКУВАННЯХ К. О. МЕТЕШКИН, д.т.н., проф., Т.Ю. КРАВЧЕНКО  2015
ОСОБЕННОСТИ ГИС КАК СЛОЖНОЙ СИСТЕМЫ Д. Б. РИФАИ. Научный руководитель – К. А. МЕТЕШКИН, д.т.н  2015
СЕТЕВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНТЕГРАЦИОННАЯ ОСНОВА ГИС И СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ К. А. МЕТЕШКИН проф., д.т.н.,В. П. ЛУЦЬ 2015

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В УКРАИНЕ

Е. Е. ПОМОРЦЕВА, к.т.н., доцент, Д. А. ГАМАЮНОВА 2015
ОБОСНОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ С УЧЕТОМ ПАРАМЕТРОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ В. О. ПЕНЬКОВ, к.т.н., Е. К. АТРОШКО, к.т.н 2015
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И КАДАСТРА В УКРАИНЕ И МИРЕ Е. Е. ПОМОРЦЕВА к.т.н., доцент, В. С.МАКАРЕНКО  2015
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯС ГІС- КАРТОГРАФУВАННЯ В УКРАЇНІ  О. Є. ПОМОРЦЕВА к.т.н., доцент, К. С. ЩЕРБАК 2015
ГИС-ТЕХНОЛОГИИ В ДЕНЕЖНОЙ ОЦЕНКЕ ГОРОДСКИХ ЗЕМЕЛЬ УКРАИНЫ Е. Е. ПОМОРЦЕВА к.т.н., доцент, М. И.КОВАЛЬЧУК  2015
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ В КАДАСТРОВЫХ РАБОТАХ В. В. КЛАДЬКО,  О. В. ПИРКОВА, ассистент  2015
ECONOMETRIC MODELING THE INFLUENCE OF FACTORS FOR INTEGRAL CRITERIA COUNTERACT RAIDING ON BUILDING CORPORATE ENTERPRISES IN LAND RELATIONS O. V. PYRKOVA, assistant, S.A. TOPILIN, PhD student  2015
СТАН ТА НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ Ю. Б. РАДЗІНСЬКА, асистент  2013
ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ В ОЦІНОЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ Є. О. ВОРОБЙОВ,     Науковий керівник - Ю. Б. РАДЗІНСЬКА асистент 2015
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ К. І. Вяткін, асистент  2015
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ BIM ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ  Д. В ШАУЛЬСКИЙ., Е. В. ТЕСЛЕНКО 2015
ОЦІНКА ОБ'ЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА А. О. САВЧУК   Науковий керівник Т. В. АНОПРІЄНКО, старший викладач   2015
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «НОРМАТИВ+» В НОРМАТИВНІЙ ГРОШОВІЙ ОЦІНЦІ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ Т. В. АНОПРІЄНКО,С. В. ЖАДАН  2015
СОЗДАНИЕ МОБИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ В ARCGIS ONLINE В. Д. ШИПУЛИН, к.т.н., профессор, А. С. КОРНИЕНКО  2015
ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ЗЕМЕЛЬНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СЕРЕДОВИЩА СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ В. Д. ШИПУЛІН, к. т. н. 2015
ВИКОРИСТАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ В. В. ВИШНІВСЬКИЙ, Науковий керівник - Т. В. АНОПРІЄНКО, старший викладач 2015
МОЖЛИВОСТІ ПРОСТОРОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЕФОРМАЦІЙ СПОРУД ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ В. О. ПЕНЬКОВ, к.т.н., В. В.УМНІЦИН 2015
ГЕОДЕЗИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИШУКУВАНЬ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ  ДОРІГ В. О. ПЕНЬКОВ, к.т.н. 2015
ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄМІВ ЗЕМЛЯНИХ РОБІТ  ГЕОДЕЗИЧНИМИ МЕТОДАМИ В. О. ПЕНЬКОВ, к.т.н., В. В. УМНІЦИН 2015
ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ФАЗЗІ – МОДЕЛІ В УПРАВЛІННІ СКЛАДНИМИ ОБ’ЄКТАМИВ УПРАВЛІННІ СКЛАДНИМИ ОБ’ЄКТАМИ Є.І. Кучеренко , І.С. Глушенкова, С.О. Глушенков  2014
ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНИВАНИЯ СОСТОЯНИЯ СЛОЖНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННО РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ Є.І. Кучеренко, І.С. Глушенкова   2011
О МОДИФИКАЦИИ МЕТОДОВ ОПЕРАТИВНОЙ НАСТРОЙКИ ФУНКЦИЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В ЗНАНИЕОРИЕНТИРОВАННЫХ МОДЕЛЯХ Е.И. Кучеренко, А.В. Корниловский, И.С. Глушенкова 2010
МЕТОД ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ В ТЕХНОЛОГИЯХ ARCGIS Е.И. Кучеренко, И.С. Глушенкова, С.А. Глушенков 2013
СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ СОЛОНЦЕВИХ ГРУНТІВ УКРАЇНИ АНОПРІЄНКО Т.В., ШИПУЛІН В.Д., к.т.н., КОРНІЄНКО О.С 2014
УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ С ПОМОЩЬЮ GIS-ТЕХНОЛОГИЙ АНОПРИЕНКО Т.В., КОРНИЮК Р.А. 2014
ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТА ЗЕМЕЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ – МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ АНОПРІЄНКО Т.В., ХВОСТЕНКО К. А. 2014
АНАЛІЗ ІСНУЮЧОЇ МЕРЕЖІ АЗС ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАСОБАМИ ГІС ЕВДОКІМОВ А.А., к.т.н.,ЖОЛТИКОВ А.Ю. 2014
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ ВЫСОКОГО И СРЕДНЕГО РАЗРЕШЕНИЯ ПРИ МОНИТОРИНГЕ ЛЕСНЫХ МАССИВОВ ЕВДОКИМОВ А.А., к.т.н.,ТАРНОПИЛЬСКАЯ Н.П. 2014
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ПРОСТОРОВОЇ СКЛАДОВОЇ ЗЕМЕЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МАМОНОВ К.А., д.е.н., ЄВДОКІМОВ А.А., к.т.н. 2014
ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ НА ОСНОВЕ ІТ-ТЕХНОЛОГИЙ И ОПЫТ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТЕШКИН К.А., д.т.н. 2014 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ СЖАТИЯ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ ЗЕМЛИ ТВОРОШЕНКО И.С., к.т.н.,ЖОЛТИКОВ А.Ю 2014
ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  ДЛЯ МОНИТОРИНГА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ТВОРОШЕНКО И.С., к.т.н., МАРУСЕНКО В.Н., КУШПЕР А.А. 2014
ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОМЕТРИЧЕСКИХ УЛУЧШАЮЩИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТВОРОШЕНКО И.С., к.т.н.,ПАНИЧКИНА И.К. 2014
ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТВОРОШЕНКО И.С., к.т.н., СЕМЕНЯКО К.А., ПАТИЙ М.В. 2014
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНОГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯПІД ЧАС УПРАВЛІННЯОЦІНОЧНИМИ ПРОЕКТАМИ ТВОРОШЕНКО І.С., к.т.н., ТЕРЬОШИН А.М. 2014
ГИС В ТРАНСПОРТЕ. НЕРЕШЁННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ШАУЛЬСКИЙ Д.В., ЛЮБИВЫЙ А. С., ОСТАНКЕВИЧ А. В. 2014
РОЗВИТОК КАДАСТРОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ МАМОНОВ К.А., д.е.н., УМНІЦИН В.В., ШАУЛЬСЬКИЙ Д.В. 2014
ПОЛЬОВЕ ОБЛАДНАННЯ GPS-ЗЙОМКИ ОТЕЧКО С. А., к.г.н.  2014
ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ ОРЕНДИ КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ СЬОГОДНІ МАКСІЧКО Д.О., РАДЗІНСЬКА Ю.Б. 2014
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЗМІШАНОГО ВИКОРИСТАННЯ. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ШАУЛЬСЬКИЙ Д.В. 2014
БЕЗПЕКОВІ АСПЕКТИ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ МАМОНОВ К.А., д.е.н., ЯВЕЛЯЄВ А.В. 2014
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В СФЕРІ ОЦІНКИ ЗЕМЛІ ТА НЕРУХОМОГО МАЙНА  МАМОНОВ К.А., д.е.н., ПИРКОВА О.В. 2014
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЩОДО САМОЗАХОПЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В УКРАЇНІ МАМОНОВ К.А., д.е.н., БІЛЕЦЬКИЙ Б.С. 2014
ARCGIS КАК ПЛАТФОРМА Шипулин В.Д. к.т.н, Корниенко А.С 2014
ВНЕДРЕНИЕ ГИС В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ Радзинская Ю.Б., ассистент, Останкевич А. В., студентка  2014
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОЦІНКИ СТАНУ, НАПРЯМІВ ФОРМУВАННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ іНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Мамонов К.А., д.e.н. Пруненко Д.О., к.е.н., доцент Грицьков В.Є., здобувач кафедри 2014
ПУБЛИЧНАЯ КАДАСТРОВАЯ КАРТА РОССИИ Аноприенко Т.В., старший преподаватель, Жадан С.В., студентка 2014