Преподаватели университета приняли участие в вебинаре

Преподаватели университета приняли участие в межвузовском научно-методическом вебинаре «Внедрение дистанционных технологий обучения в ВУЗе: основы, проблемы, практический опыт» (организатор - Харьковский торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета).
С докладом «Внедрение дистанционных технологий в систему повышения квалификации преподавателей: опыт ХНУГХ» выступила старший преподаватель кафедры Прикладной математики и информационных технологий Мария Юрьевна Воеводина.

alt alt alt), 
alt pointer !important;"> alt alt

Программа вебинара


Название докладаДокладчик
1 Вступне слово Олійник Наталія Юріївна, заступник директора з науково-методичної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент, ХТЕІ КНТЕУ
2 Вебінар як інноваційний інструмент дистанційних технологій навчання Красікова Тетяна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри вищої математики та інформатики ХТЕІ КНТЕУ
3 Досвід впровадження дистанційних технологій у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького Осадчий Вячеслав Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики і кібернетики, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
4 Внедрение дистанционных технологий в систему повышения квалификации преподавателей: опыт ХНУГХ Воеводина Мария Юрьевна,старший преподаватель кафедрыПрикладной математики и информационных технологий, Харковский национальний университет городского хозяйства имени А.М. Бекетова
5 Застосування системи управління навчанням Moodle для підготовки спеціалістів морського транспорту Шапо Владлен Феліксович, кандидат технічних наук, доцент, Одеська національна морська академія
6 Організація підвищення кваліфікації викладачів з питань використання дистанційних технологій Березенська Світлана Михайлівна, системний адміністратор, старший викладач, ХТЕІ КНТЕУ
7 Ігрові методи дистанційного навчання Половін Борис Андрійович, начальник інформаційно-аналітичного центру, старший викладач, ХТЕІ КНТЕУ
8 Умови ефективного поєднання дистанційної та очної форм навчання Бурачек Віктор Романович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри економічної кібернетики та програмної інженерії, Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
9 Педагогічний «мінімалізм» СДО Moodle Москаленко Володимир Валентинович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
10 Система дистанційної освіти Moodle очима студента Москаленко Валерія Володимирівна, студентка, 1 курс, Харківський національний університет радіоелектроники
11 Вимоги до організації дистанційного навчання з погляду студента Кацель Марія Костянтинівна, студентка, 5 курс, ХТЕІ КНТЕУ