«Польський Еразмус для України»

24 лютого відбулась зустріч ректора Університету з переможцями програми «Польський Еразмус для України» - Тетяною Величко (студенткою 5го курсу факультету «Інженерної екології міст») та Михайлом Шерстюком (студентом 3го курсу факультету «Будівництво»). Ректор Університету д-р. наук держ. упр., проф.. Бабаєв Володимир Миколайович поздоровив студентів, відзначивши важливість їх участі у подібних міжнародних програмах. Досвід участі в програмах академічної мобільності, за словами Володимира Миколайовича, засвідчив свою ефективність та успішність оскільки в рамках подібних програм студенти не лише мали можливість отримати нові знання та досвід, але і стати генератором до активної співпраці між нашим Університетом та приймаючим.

Також на зустрічі були присутні завідувач кафедри Водопостачання, водовідведення та очистки вод д.т.н., проф.. Душкін Станіслав Станіславович, завідувач кафедри Геоінформаційних систем, оцінки землі та нерухомого майна д.е.н., проф. Мамонов Костянтин Анатолійович, декан факультету Будівництва к.т.н., доц. Яковлєв Євгеній Андрійович та директор центру міжнародної діяльності та освіти к.е.н., доц.. Бібік Н.В. Завідувачі кафедр відзначили корисність подібних програм для встановлення нових контактів зі спорідненими кафедрами за межами України. Директор центру міжнародної діяльності та освіти Бібік Н.В. також відзначила вагому роль студентів у якості представників нашого Університету закордоном та важливості їхньої місії.

 

400x172 images news 02 2015 Gender 1