ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ

кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем

у червні 2020 року

№ з/п

Спеціальність / Освітня програма

Склад ЕК

форма проведення

(очна / дистанційна)

аудиторія/ засіб дистанційної комунікації

Період роботи

1

193 Геодезія та землеустрій

ОП Геодезія та землеустрій

магістри, заочна форма

голова к.т.н. Горб О. І.
к.т.н. Нестеренко С. Г.
проф. Мамонов К. А.
проф. Метешкін К. О.
доц. Радзінська Ю. Б.
доц. Абракітов В. Е.

Очна

ауд. 509бмк

16.06-20.06.20

дистанційна

MS Teams

19.06.20

2

193 Геодезія та землеустрій

ОП Геодезія, картографія та землеустрій

бакалаври, денна форма

голова к.т.н. Горб О. І.
к.т.н. Нестеренко С. Г.
проф. Мамонов К. А.
проф. Метешкін К. О.
доц. Радзінська Ю. Б.
доц. Абракітов В. Е.

Очна

ауд. 509бмк

24.06-26.06.20

Завідувач кафедри ЗА та ГІС                                             С. Г. Нестеренко