Професіограма

Загальна характеристика

(опис професії)

Відповідає за дотримання точності під час будівельних робіт, керує робочими для правильного виконання монтажних робіт. Спеціаліст з вищою технічною освітою, який виконує топографо-геодезичні, вишукувальні, геодезичні, проектувальні роботи, роботи за спостереженнями за деформаціями будівель і споруд, а також провідний виконавчу документацію.

Професійні знання

Для успішного освоєння професії інженера геодезиста необхідні знання з фізики, математики, а такожволодіти різними методиками виміру й.

Кваліфікований інженер-будівельник повинен знати:

в исшую геодезію,

прикладну геодезію,

теорію математичної обробки геодезичних вимірювань,

дистанційне зондування,

аерофотозйомки у,  

фотограмметрії ю ,

астрономи ю,

картографії ю і т.д.

професійні вміння

Кваліфікований інженер геодезист повинен вміти:

правильно, зрозуміло ставити завдання підлеглим і контролювати їх роботу;

контролювати дотримання техніки безпеки;

читати і обробляти аерофотознімки на стереопріборов, створюють об'ємну (тривимірну) модель досліджуваної території;

формувати теоретичну базу шляхом вимірювання території і обчислення координат місцевості;

створювати топографічні плани і карти;

робота на місцевості (обчислювати координати), подальша обробка результатів вимірювання, аналіз отриманих даних, складання топографічних планів, карт.

Важливі професійні якості

Для успішної діяльності в якості інженера-геодезиста необхідна наявність наступних професійно-важливих якостей:

широкий кругозір в галузі геодезії, картографії та землеустрою;

просторове мислення;

домінуюча схильність до роботи з технікою;

виражена здатність до концентрації уваги;

розвинені логічні здібності;

математичні здібності;

фізична витривалість;

емоційна стійкість;

здатність швидко навчатися до новітньої техніки;

винахідливість;

уважність;

відповідальність;

спостережливість;

акуратність;

аналітичний склад розуму;

хороша пам'ять.

Перспективи кар'єрного росту

Спеціалізація і освоєння суміжних областей

Управлінське кар'єрний розвиток

При виборі даного напрямку кар'єри інженер геодезист виступає в ролі керівника все більшого колективу працівників. Тому корисно розвивати комунікативні навички та управлінські вміння, додатково освоювати такі професії, як менеджер, менеджер проекту.

При наявності певних умов (додаткової освіти, досвіду роботи, особистих і професійних якостей і т.д.) можливе кар'єрне зростання від зморщок на топографо-геодезичних і маркшейдерських роботах до начальника департаменту геодезії. Є і більш скромні посади: технік-геодезист, інженер-геодезист, старший геодезист, провідний-геодезист, інженер відділу.

Організація власної справи

У разі вибору даного напрямку кар'єри рекомендується розвивати підприємницькі вміння, освоювати такі професії, як менеджер проекту, підприємець.

затребуваність

Професія інженера-геодезиста досить затребувана на ринку праці, в останні роки вона користується особливо високим попитом.

Переваги професії: висока заробітна п лата; можливість працювати в будь-якій точці світу.