Геодезична практика

 _______________________________________________________________________________________________________

                x c7f3384d             x 084d34b9              x ae4f28e4           _________________________________________________________________________________________________________
                                                                  

    До навчальної геодезичної практики допускаються студенти, які склали іспит (залік) з геодезії. Тривалість практики визначається навчальним планом. Для проходження практики кожна навчальна група ділиться на бригади по 5-7 осіб на чолі з бригадиром за принципом однакової працездатності, психологічної сумісності студентів. Бригадир є відповідальним за організацію роботи в групі, дисципліну, збереження інструментів та майна, стежить за тим, щоб кожен студент брав участь у всіх видах робіт. Склад бригади не міняється протягом усього періоду практики.
    Перед початком польових робіт студенти проходять інструктаж з охорони праці, результати якого фіксуються в спеціальному журналі, уважно вивчають правила поводження з геодезичними приладами.
Студент при проходженні геодезичної практики зобов'язаний:
− бути на місці роботи в призначений час і брати активну участь у виконанні робіт за програмою практики. У дощову погоду студенти з’являються на практику як зазвичай і займаються камеральними роботами;
− берегти геодезичні прилади, суворо виконуючи правила поводження з ними;
− виконувати правила охорони праці;
− дотримуватися правил поведінки та розпорядку дня, який встановлений на період проходження практики;
− не відлучатися з практики без дозволу безпосереднього керівника практики;
− підтримувати чистоту у займаних аудиторіях та на полігоні практики.
Для виконання завдань бригаді видаються з геокамери необхідний комплект геодезичних приладів та інструментів, журнали вимірювань та бланки для обчислень. Отримання інструментів оформлюється розпискою за підписом всіх членів бригади і завідувача геокамерою. Під час проходження практики передача інструментів іншій особі категорично забороняється.
Перед виконанням наступного виду робіт студентам необхідно ознайомитися зі змістом роботи в цілому, вивчити методику її виконання, вислухати пояснення викладача. Бригада приступає до виконання кожного наступного виду робіт лише після завершення попереднього завдання і пред'явлення викладачеві всіх необхідних матеріалів.
     Всі записи в польових журналах необхідно виконувати чітко, кульковою ручкою або простим олівцем, тому що первинна геодезична документація носить характер юридичних записів. Виправлення цифр, підчистки та інше в польових журналах не допускаються. Невірно записані результати (числа) слід закреслити однією рискою, а правильне записати на новому місці. У випадку виявлення в польових вимірах помилок, що перевищують допуски, виконують повторні виміри. Графічне оформлення робіт повинно виконуватись ретельно і в повній відповідності з наведеними зразками робіт.
     До заліку по практиці допускається бригада, що виконала всі роботи, представила оформлені матеріали навчальної геодезичної практики. Залікова оцінка з практики ставиться керівником на підставі індивідуального опитування студента,ступені участі його у всіх видах робіт, якості польових вимірювань, записів, точності роботи, ретельності виконання обчислювальних і графічних робіт.