Склад Тест

 

Нестеренко Сергій Григорович

Вчене звання, ступінь: к.т.н.

Посада: в.о. зав. каф.

Коло наукових інтересів: Методи теоретичних і експериментальних досліджень використання земель. Підземна нерухомість.

Викладає курси: «Електронні геодезичні прилади», «Сучасні методи фотограмметрії», «Спеціалізоване програмне забезпечення»

  Мамонов Костянтин Анатолійович

Вчене звання, ступінь: д.е.н., проф.

Посада: проф.

Коло наукових інтересів: Методологічні принципи розвитку використання земель регіонів. Оцінка землі та нерухомого майна

Викладає курси: «Тенденції розвитку земельного адміністрування», «Математичні методи і моделі в землеустрої»

  Метешкін Костянтин Олександрович

Вчене звання, ступінь: д.т.н., проф.

Посада: проф.

Коло наукових інтересів: Математичні методи обробки геопросторових даних. Теорія Геоматики.

Викладає курси: «Моделювання і дослідження складних систем», «Математична обробка геодезичних вимірів», «Основи наукових досліджень»

  Шипулін Володимир Дмитрович

Вчене звання, ступінь: к.т.н., доц.

Посада: проф.

Коло наукових інтересів: Методи створення та впровадження геоінформаційних систем. Тривимірний кадастр.

Викладає курси: «Територіальне планування та раціональне використання земель», «ГІС аналіз», «ВЕБ-ГІС»

  Ачкасов

Вчене звання, ступінь: д.е.н., проф.

Посада: проф.

Коло наукових інтересів: Принципи наукової діяльності. Наукові дослідження в галузі будівництва та архітектури

Викладає курси: «Електронні геодезичні прилади», «Супутникові технології геомоніторингу»

  Афанасьєв О. В.

Вчене звання, ступінь: к.т.н., доц.

Посада: доц.

Коло наукових інтересів: Сучасні способи створення картографічних матеріалів та проєктування схем автоматизації геодезичних робіт

Викладає курси: «Картографія», «Картографія і топографія», «Методи і засоби автоматизації геодезичних робіт»

  Воронков О. О.

Вчене звання, ступінь: к.е.н., доц.

Посада: доц.

Коло наукових інтересів: Методи математичної обробки геопросторових даних. Принципи супутникового геомоніторингу.

Викладає курси: «Математична обробка геодезичних вимірів», «Супутникова геодезія та сферична астрономія», «Електронні геодезичні прилади»

  Доля К.В.

Вчене звання, ступінь: к.т.н., доц.

Посада: доц.

Коло наукових інтересів: Дослідження об’єктів транспортної інфраструктури з використанням ГІС

Викладає курси: «ГІС на транспорті», «ГІС аналіз», «ВЕБ-ГІС»

  Євдокімов А. А.

Вчене звання, ступінь: к.т.н., доц.

Посада: доц.

Коло наукових інтересів: Вивчення особливостей планування та ефективного використання земель з використанням ГІС

Викладає курси: «Геоінформаційні технології», «Основи геоінформаційних систем і бази даних», «Електронні геодезичні прилади»

  Кобзан С. М.

Вчене звання, ступінь: к.т.н.

Посада: доц.

Коло наукових інтересів: Дослідження методів оцінки земель та майнових комплексів. Практичні питання оцінки.

Викладає курси: «Нормативна грошова оцінка земель», «Основи оцінки майнових комплексів»

  Пеньков В. О.

Вчене звання, ступінь: к.т.н., доц.

Посада: доц.

Коло наукових інтересів: Методи геодезичного забезпечення стану об’єктів інфраструктури на техногенно-деформованих територіях

Викладає курси: «Системний курс геодезії», «Геодезія»

  Пілічева М. О.

Вчене звання, ступінь: к.т.н.

Посада: проф.

Коло наукових інтересів: Дослідження поверхні Землі методами дистанційного зондування. Землеустрій

Викладає курси: «Фотограмметрія», «Дистанційне зондування Землі», «Земельно-кадастрові роботи»

Я.jpg Поморцева О. Є.

Вчене звання, ступінь: к.т.н., доц.

Посада: проф.

Коло наукових інтересів: Технології проектування ГІС та бази даних. Проектування геоінформаційних задач

Викладає курси: «Основи геоінформаційних систем і бази даних», «Проектування баз геоданих», «Програмування ГІС задач»

  Радзінська Ю. Б.

Вчене звання, ступінь: к.т.н.

Посада: проф.

Коло наукових інтересів: Методи визначення інвестиційної привабливості земель. Дослідження основ земельного адміністрування та шляхів організації геодезичного виробництва.

Викладає курси: «Організація сучасного геодезичного виробництва», «Основи земельного адміністрування», «Математичні методи і моделі у землеустрої», «Моніторинг та охорона земель»

  Касьянов В. В.

Вчене звання, ступінь: к.т.н.

Посада: ст. викл.

Коло наукових інтересів: Дослідження геодезичного забезпечення територій населених пунктів. Вивчення питань застосування лазерних сканерів та сучасного супутникового обладнання в галузі.

Викладає курси: «Інженерна геодезія», «Землеустрій», «Сучасні методи створення і реконструкції геодезичних мереж»

  Мущінська Н. Ю.

Вчене звання, ступінь: к.е.н., доц.

Посада: доц.

Коло наукових інтересів: Сучасні наукові дослідження в області геодезії та землеустрою. Дослідження питань точності вимірів та їх допустимих значень.

Викладає курси: «Метрологія, стандартизація та сертифікація», «Основи наукових досліджень», «Управління земельними ресурсами»

  Доброходова О. В.

Вчене звання, ступінь: к.т.н., доц.

Посада: доц.

Коло наукових інтересів: Дослідження геодезичного забезпечення об’єктів промислового та цивільного призначення.

Викладає курси: «Основи геодезії», «Інженерна геодезія»

  Кухар М. А.

Вчене звання, ступінь: к.т.н.

Посада: ст. викл.

Коло наукових інтересів: Дослідження методів геодезичного забезпечення міського господарства.

Викладає курси: «Інженерна геодезія», «Геодезія»

  Штерндок Е. С.

Вчене звання, ступінь: к.т.н.

Посада: асистент

Коло наукових інтересів: Теоретичні і практичні питання оцінки земель та нерухомого майна. Вивчення питань управління земельними ресурсами.

Викладає курси: «Сучасні методи і засоби землевпорядного проектування», «Управління земельними ресурсами»

  Трачук О.В.

Вчене звання, ступінь: к.т.н.

Посада: ст. викл.

Коло наукових інтересів: Дослідження питань оцінки земель та майнових комплексів.

Викладає курси: «Нормативна грошова оцінка земель», «Основи оцінки майнових комплексів»

  Мироненко М. Л.

Вчене звання, ступінь: -

Посада: асистент

Коло наукових інтересів: Сучасні технології безконтактного дослідження земної поверхні. Спеціальні засоби камеральної обробки геопросторових даних.

Викладає курси: «Сучасні методи фотограмметрії», «Спеціалізоване програмне забезпечення»

  Головачов В. В.

Вчене звання, ступінь: -

Посада: асистент

Коло наукових інтересів: Вивчення питань побудови тривимірного кадастру. Сучасні методи землевпорядного проектування.

Викладає курси: «Геодезія», «Землевпорядне проектування»

  В'яткін Р. С.

Вчене звання, ступінь: -

Посада: асистент

Коло наукових інтересів: Дослідження питань моніторингу використання земель природно-заповідного фонду.

Викладає курси: «Інженерна геодезія», «Вища геодезія»

  Фролов В. О.

Вчене звання, ступінь: -

Посада: асистент

Коло наукових інтересів: Вивчення питань землеустрою та управління земельними ресурсами. Геодезичне забезпечення міського будівництва.

Викладає курси: «Геодезія», «Супутникова геодезія та сферична астрономія»

  Кондратюк І. В.

Вчене звання, ступінь: -

Посада: асистент

Коло наукових інтересів: Дослідження питань міського планування, геодезичного забезпечення архітектурних рішень.

Викладає курси: «Геодезія»

 УВП
  Маслій Л.О.

Завідувач лабораторії

  Вишневський Д.С.

Старший лаборант кафедри

  Воронкова Т.Б.

Лаборант кафедри